Nước mây

Tác giả:

Ngó mãi lưng non xuống tắt chiều
Quê nhà mù trắng vắng mây theo
Thuyền ơi góc bể chân giời ấy
Sóng lửng sao lòng không lửng leo

Em bé cha già nhà cũng dột
Cá cơm ngây ngấy lửa hồng khuya
Vải đơn che lạnh bằng câu hát
Mắt còn may máy báo điềm chi

Ở đâu quan họ vui bè bạn
Bóng nụ tầm xuân xanh ngất ngây
Nhện giăng bậu cửa đừng sa thắt
Em ở bên này nỗi nước mây
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Nước mây"