Nước Tương Chay Ăn Bún

Tác giả:

Vật Liệu:

Nước tương hiệu:

HEALTHY BOY BRAND
Mushroom Soya Sauce
Nước Tương Nấm Đông Cô
(còn có cả tiếng Thái và tiếng Tàu nữa) 

Cách làm:

3 cup nước
1 cup đường trắng
1/4 cup dấm trắng
3/4 cup nước tương hiệu Healthy Boy
(ớt, củ kiệu, đồ chua thêm vô tuỳ hỉ)

Chúc ngon miệng.

Thảo luận cho bài: "Nước Tương Chay Ăn Bún"