Nuôi Mơ

Tác giả:

for Madeline

Bàn tay tôi bé nhỏ
Cố vớt những ước mơ
Bay rạc rời trong gió
Trở về nơi bến bờ

Dù tôi có mỏi mệt
Tôi vẫn cố nuôi mơ
Vì khi hy vọng chết
Tôi sẽ rất bơ vơ !


Thảo luận cho bài: "Nuôi Mơ"