Nương nhẹ

Tác giả:

Ánh trăng nhẹ gót sương ngàn
Em đi như dạo bản đàn Sô-panh
Bước đi nhẹ nữa bên mình
Kẻo mai bóng gấu lại rình nuốt trăng

Ngón tay nhẹ nữa búp măng
Kẻo mai phím nguyệt nặng bằng Thiên Sơn
Phai đi nhạt nữa giận hờn
Kẻo mai trăng ngậm đẫm hồn Trương Chi

Trong vòng tay vẫn cứ đi
Bá Nha chợt khóc
Tử Kỳ chợt thương
Nghe anh, sa mạc phố phường
Nhớ ngôi sao lạc đêm trường
Phi Châu.

Nguồn: tạp chí Thế giới mới, số 43-1992

 

Thảo luận cho bài: "Nương nhẹ"