O Huế

Tác giả:

Mây tím lạc loài trôi mấy ngả 

Này O Huế hỡi ở nơi mô
Tình cờ cuối rẻo đời quê lạ
Đáp chuyến đò yêu ngợp sóng xô
O muốn mơi anh về Vĩ Dạ
Xuôi giòng Hương Thủy ghé Văn Lâu
Trường Tiền đếm nhịp nom cầu gẫy
Nắng đục mưa trong cuốn nỗi sầu
Cất giọng Tiên Sa O kể chuyện
Chuyện O trèo khế thuở bên truồi
Kim Long rủ bạn qua Văn Miếu
Trộm nhãn leo rào tận trốc côi
Răng O ngừng nói nhìn chi rứa
Nước chảy xa nguồn nhớ Huế xưa
O chừng hỏi câu O đã hứa
” Ru nhau chín kiếp hẳn vừa chưa? “

Thảo luận cho bài: "O Huế"