O HUẾ CHỪ ĐÂY…

Tác giả:

(Đáp bài Thơ “O MẮT XỨ HUẾ” của Tâm Vô Lệ)

Em hiểu lòng anh hồi mô chớ bộ
đợi hôm ni mới hỏi. Thiệt vô tâm !
có biết rứa là làm em bực lắm
té ra anh chưa hiểu Huế ngọn ngành

chưa hiểu hết lòng em O Đồng Khánh
thì làm răng anh đòi Huế thương yêu !
còn dám nói rằng là em khó biểu
khó chi mô? Răng trách tội rứa nờ !

giận thì giận mà nghĩ rồi không nỡ
tự vì anh khéo nhắc chuyện hồi xưa
chuyện lâu rồi em không còn nhớ nữa
mà răng anh nhớ rứa? Giỏi chưa tề !

trái bắp nướng đã lạc đời dâu bể
tóc thề xưa đã ngắn bớt rất nhiều
miếng kẹo mạch nha ngọt lạt trăm chiều
e bánh tráng cũng giòn, khô dễ bể

em biết là anh nặng tình với Huế
giú lâu ghê, chừ mới thốt ra lời
O mắt Huế, ngó anh, anh cũng rõ
ướm lòng em, anh hỏi lại làm chi ?

ngùy

– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam –

Thảo luận cho bài: "O HUẾ CHỪ ĐÂY…"