O Huế

Tác giả:

O Huế
(trễ chưa)

Mây tím lạc loài trôi mấy ngả!
Này O Huế hỡi ! Ở nơi mô?
Tình cờ cuối rẻo đời quê lạ,
Đáp chuyến đò yêu ngợp sóng xô.

O muốn mời anh về Vỹ Dạ,
Xuôi dòng Hương Thủy ghé Văn Lâu,
Tràng Tiền đếm nhịp, nom cầu gẫy;
Nắng đục mưa trong cuốn nỗi sầu!

Cất giọng Tiên Sa O kể chuyện:
Chuyện O trèo khế thuở bên truồi.
Kim Long rủ bạn qua Văn Miếu,
Trộm nhãn, leo rào tận trốc côi.

Răng O ngừng nói, nhìn chi rứa?
Nước chảy xa nguồn nhớ Huế xưa!
O hỏi lại câu O đã hứa:
“Ru nhau chín kiếp… hẳn vừa chưa?”

VIVI
Place des Arts, Montréal đầu năm 1996

Tiên Sa : O gốc Quảng Bình, sinh tại Thành Nội, Huế

– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam –

Thảo luận cho bài: "O Huế"