O Nhỏ Hà Thân

Tác giả:

Từ khi em nhỏ xuống đời
anh bài thơ trở lại lời thân thương
em về lòng chợt vấn vương
anh về có nắng mùi hương biển ngày

nửa đời em một nỗi đau
nửa đời anh một giọt sầu đắng tim
thương nhau anh mãi ngóng tìm
tìm em O nhỏ của miền hà thân

08.09.02

Thảo luận cho bài: "O Nhỏ Hà Thân"