Ò ó O

Tác giả:

Ò ó o, trời sáng rồi 

Này bạn ơi
Thức nhanh đừng nướng làm chi
Ò ó o, trời sáng rồi
Này bạn ơi
Thức nhanh ra đồng đi làm

 

Thảo luận cho bài: "Ò ó O"