Ở quán cà phê Highlands

Tác giả:

Nhìn nhau một góc nghiêng
Lấp loá chiều trong mắt
Lời nói chúng ta cà phê sánh
Bàn tay vuốt tóc trữ tình.

Chẳng ai biết phút giây này hư thực
Ta còn gần nhau
Hay
đã rất xa?

Thảo luận cho bài: "Ở quán cà phê Highlands"