Ô Vuông Bàn Cờ

Tác giả:

11-1997

Chéo ngang và chéo dọc

Thẳng hàng, nhẩy cóc phía sau.

Những ô vuông liền nhau

Những đường thẳng nối nhau

Là cuộc đời có tốt thay xe, pháo.

Là tượng đủng đỉnh qua cầu

Những ô vuông

Ngăn chia

Khoảng cách

Những ô vuông nối đời ngắn nhất…

Những ô vuông nối đời dài nhất.

Những ô vuông xanh sắc nẻo về.

Mụ mị

Chân quê

Mưu lược đường ngang ngõ dọc.

Cuộc đời mấy chốc?

Chín mươi ô vuông

Chín mươi thế trận ô cờ.

Chín mươi lần trắng thua

Những ô vuông giống khoảng trời riêng

nào đấy.

Em hãy để tốt sang sông vậy

Gió đã nổi rồi

Cờ đã tung bay.

Những ô vuông dọc ngang, ngang dọc

Những ô vuông giống như mỗi cuộc đời

Thảo luận cho bài: "Ô Vuông Bàn Cờ"