Oan Khiên

Tác giả:

Liều thân vắt áo lên đồi
hôn em buồn đọng thốt lời trối trăn
đêm dài quằn quại chiếu chăn
đã thân tàn dại tám năm nhục hình.

Thảo luận cho bài: "Oan Khiên"