Oan Khuất

Tác giả:

oan khuất

xanh kia là màu của nước
hay màu chiều sâu oan khuất ?

cuối cùng là biển không nhang khói

nếu chúng tôi không nói
đâu có ai nói cho chúng tôi
khách

Thảo luận cho bài: "Oan Khuất"