Oãnh Tù Tì

Tác giả:

H: Hai người hát (G & T)

G: Nữ (Gái)
T: Nam (Trai)

H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái kéo cắt tình vu vơ
T: Anh ra bao thơ gởi tình thương nhớ
G: Đền em đi nhé thua rồi làm ngơ
T: Đền em một đoạn bài thơ chung tình.

H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái búa đánh đòn ăn gian
T: Anh ra cây kim tặng em may áo
G: Ngày nay may máy ai cần kim đâu
T: Ừ thôi anh để về khâu cuộc tình.

H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái giếng bất ngờ anh thua
T: Anh ra cơn mưa đổ vào trong giếng
G: Tù tì lại nhé anh nầy ăn gian
T: Nhìn em anh gật ừ ta tù tì.

Thảo luận cho bài: "Oãnh Tù Tì"