Oh My Sweet Love

Tác giả:

Anh nơi phương xa nào anh có biết,
Có hay tình ta nhớ thương vơi đầy.
Anh ơi! anh ơi! ở nơi xa đó,
Có bao giờ anh thiết tha ngày cũ,
Đắm đuối, say sưa khi sống gần nhau???
Hay anh quên mau như cơn mơ???

Kỷ niệm là tiếng hát lên chơi vơi.
ôi! lung linh tuyệt vời.
Nghe rã rời.

Kỷ niệm là nước mắt hoen đôi mi,
Sao vấn vương đến bên ta hoài.
Này người tình hỡi!
Có nghe không anh bao nhiêu trông chờ,
bao nhiêu gọi mời ???
Tình ta tha thiết.

Oh! my sweet love. Please hear me now.
Life waits for you to live somehow.
Don’t be afraid! Somehow you must know.
I’m here to stay. I’ll never go.
I give to you my love, my heart.
I love my love. I hate my life.

Oh! my sweet lovẹ
I can’t believe our hope is gonẹ
Don’t be afraid. I’m with you now.
We’ll get it made, keep thru somehow.
Oh! my sweet love……

Thảo luận cho bài: "Oh My Sweet Love"