Ôi nước Việt buồn

Tác giả:

Lại một người nữa bước chân ra đi
Bỏ lại khoảng trông chờ vơ trong đời
Mình ta trên bến trông xa khơi xa
Chiều về dần buông chìm theo câu hát

Biết bao giờ còn được thấy nhau
Phố hoang buồn, giờ người ở đâu
Ôi, nước Việt buồn, nước Việt sao mãi ly tan

Đời ta sao mãi đây đưa chân ai
Đưa đàn chim dã bay không trở lại
Nào ai đã khóc cho thân tha hương
Ngồi lại cùng nhau và lău nước mắt

Biêt sao được cuộc đời trò trêu
Đầy đưa người vào thói xót xa
Ôi, nước Việt buồn, nước Việt sao mãi ly tan

Thảo luận cho bài: "Ôi nước Việt buồn"