Omar Khayam

Tác giả:

Thượng đế bất cần ta trung thành
Hãy trung thành các cô gái trẻ
O.K

Ai bảo em nhốt đôi chim cu lồng trắng
Để cau non chum ngơ ngẩn chũm mầm
Ai bảo em ủ men trầm ang nắng
Để ong bầu ngay ngó rượu cần xuân
Bướm râu bạc tần nghềnh kênh mười tám.
O.Khayam: Nhà thơ cổ vĩ đại người Ba tư.

Thảo luận cho bài: "Omar Khayam"