Ông Ấm Mốc

Tác giả:

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà
Trước nhà có miếu, có cây đa.
Vườn ao đất cát chừng ba mẫu (1)
Nứa lá tre pheo đủ một toà.
Mới sáu bận sinh đà sáu cậu,
Trong hai dinh ở, có hai bà.
Trông ông mốc thếch như trăng gió
Ông được phong lưu tại nước da.

(1) Có bản chép: Cửa hè sân ngõ chừng ba thước,

Thảo luận cho bài: "Ông Ấm Mốc"