Ông cử Ba

Tác giả:

Cửa Vũ, ba nghìn sóng nhảy qua
Ai ngờ mũ áo đến …ba ba
Đầu như lươn đất mà không lấm
Thân tựa xà hang cũng ngó ra
Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn
Đất sét không ăn, ăn thịt gà!
Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng
Hễ cắn ai thì sét mới tha!

Thảo luận cho bài: "Ông cử Ba"