Ông La Hán hở sườn

Tác giả:

Còn ông này toàn thân áo toạc
Để lộ mười cái xương sườn
Cái đói ngàn năm không muốn giấu
Khát vọng ngàn năm –  một kiếp người.
1987

Nguồn: Bài ca tự tình, Lưu Trọng Lư, NXB Hội Nhà Văn, 2011, tr. 30

Thảo luận cho bài: "Ông La Hán hở sườn"