Ông Mặt Trời Lóng Lánh

Tác giả:

Ông mặt trời lóng lánh

Toả nắng hai mẹ con
bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên trời nhé
Cháu ở dưới này thôi
hai ông cháu mỉm cười
mẹ cười đi bên cạnh
Ông mặt trời lóng lánh

 

 

Thảo luận cho bài: "Ông Mặt Trời Lóng Lánh"