Ông Noel Giáng Trần

Tác giả:

Phương Uyên


SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

Khi màn đêm buông rơi
Ngồi cạnh bên trăng
Ngàn vì sao xanh đang lấp lánh trên cao
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian

Ông già Noel vui
Dù đêm buốt giá
Dường như tim ông đang có tiếng chuông ngân
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian

Vai vác theo một túi nặng nề
Ông bước vô từng ngôi nhà
Ông biết em mơ chiếc cặp mềm
Sớm mai thức giấc lòng ứa nỗi mừng, hê…

Khi màn đêm buông rơi
Ngoài kia tuyết trắng
Và trong tim em đang có tiếng chuông ngân
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

Oh! You better watch out, you better not cry,
Better not pout, Im telling you why:
Santa Claus is coming to town!

Hes making a list and checking it twice,
Gonna find out whos naughty or nice.
Santa Claus is coming to town!

He sees you when youre sleeping,
he knows when youre awake.
He knows when youve been bad or good,
so be good for goodness sake!

So, you better watch out, you better not cry,
Better not pout, Im telling you why:
Santa Claus is coming to town!

Little tin horns, little toy drums.
Rooty-toot-toot and rummy tum tums.
Santa Claus is coming to town.

Little toy dolls that cuddle and coo,
Elephants, boats and liddie cars too.
Santa Claus is coming to town.

The kids in Girl and Boy land
will have a jubilee.
Theyre gonna build a toy land town
all around the Christmas tree.

Oh! You better watch out, you better not cry,
Better not pout, Im telling you why:
Santa Claus is coming to town!

©1934, written by Haven Gillespie & J. Fred Coots

 

Thảo luận cho bài: "Ông Noel Giáng Trần"