Ông Trăng Tròn

Tác giả:

Ông trăng tròn là ông trăng tròn

Tròn như cái mâm con con
Sao hôm nay ông sáng thế
Ông trăng tròn tròn
A! Ha!
Trên trời ông sao sáng khắp nơi
Cho đàn em ca múa vui chơi
Cầm tay nhau nhảy xung quanh
Múa xung quanh ông trăng
Sáng lên ông trăng ơi!

 

 

Thảo luận cho bài: "Ông Trăng Tròn"