Ông

Tác giả:

Ông vác cây tre dài
Lưng của ông vẫn thẳng
Ông đẩy chiếc cối xay
Cối quay như chong chóng

Đường dài và sông rộng
Ông vẫn luôn đi về

Tay của ông khỏe ghê
Làm được bao nhiêu việc
Thế mà khi ông vật
Thua cháu liền ba keo.

Thảo luận cho bài: "Ông"