Oysters sống

Tác giả:

Thực đơn nầy do The Grand Central Oyster Bar, NY làm khá ngon.

Uống với rượu vang Hogue 2002 Columbia Valley Fumé Blanc nói chung là Sauvignon.

Cách làm Sauce cho Oyster:

1/ Cocktail Sauce:

1 muổng horseradish
2 muổng cafe lemon juice
Tabasco sauce
ớt
1 trung tomato ketchup
1 trung Heinz chili sauce

2/ Mignonette Sauce:

4 oz red wine vinegar
4 oz tarragon vinegar
1/4 cup shallots cắt nhỏ
1 muổng tiêu nhiển

chộn 1 và 2 thành hai chén khác nhaụ

lựa Oysters nhỏ, lột ra và để vào ngăn đá cho ớm lạnh và vài miến chanh.

khi ăn thì nặng chanh vào Oysters và bỏ souce vào, húp một cái chóc sau đó nâng ly lên rồi ực một miếng.

Uống với rượu vang thì thâ.t tuyệt vờị

Thảo luận cho bài: "Oysters sống"