Phải Chi…

Tác giả:

Có những lúc buồn nhiều hơn một chút
Dây đàn chùng chẳng rung nổi thanh âm
Gió đi rồi vườn nhớ đến lặng câm
Nắng tắt vội nên buổi chiều hao hụt

Hình như đã xa người hơn một chút
Lửa cho nhau chừng như cũng lạnh dần
Tình có còn khi ý đã phân vân?
Lòng day dứt nghĩa là yêu chưa trọn

Dường như người đã lớn hơn một chút
Hồn nhiên xưa có phải đã nhạt rồi
Cánh buồm nào đưa người mãi xa khơi
Còn lại tôi một mình bên biển vắng

Phải chi mình thương nhau hơn một chút
Biển chiều nay sẽ ngát một màu yêu
Nắng sẽ phô trọn nét đẹp mỹ miều
Gió sẽ đến mang nỗi buồn đi cất…

CV

Thảo luận cho bài: "Phải Chi…"