Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp – Lý Thuyết và Thực Hành

Tác giả:

Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp – Lý Thuyết và Thực Hành

Khi nền kinh tế phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Điều đó, đòi hỏi việc thu thập và xử lý thông tin ngày càng nâng cao về cả số lượng lẫn chất lợng. Có như vậy mới đáp ứng được viưệc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

728_p4952
Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “Phân tích kinh tế doanh nghiệp “
Nội dung cuốn sách chia làm bẩy chương:
Chương 1: Nưhững lý luận cơ bản của phân tích kinh tế trong doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng năng lực sản xuất của doanh nghiệp
Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 5: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp
Chương 6: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương 7: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Năng Phúc
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Khối lượng: 537.00 gam
  • Kích thước: 17×24 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 399

Thảo luận cho bài: "Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp – Lý Thuyết và Thực Hành"