Phần Tim Mẻ

Tác giả:

Sang thăm em tim anh mẻ một miếng
Gửi lại làm quà ghi dấu một mùa yêu
Em đã làm gì bên ấy với phần mẻ bé xíu chẳng ra chi?
Mà nơi đây đau hết phần còn lại?

Vĩnh Hảo

Từ nguồn
http://vinhhao.net/Tho/phantimme.htm

Thảo luận cho bài: "Phần Tim Mẻ"