Pháo binh

Tác giả:

Pháo binh ta trên đỉnh nhọn Trường Sơn
Vai thâm tím và ngón chân đỏ tấy
Chưa tháo giầy máu ứ đã trào tuôn.
Câu thơ phải biết đau từ chỗ ấy.

Thảo luận cho bài: "Pháo binh"