Phao Số Không

Tác giả:

Khi con tàu chuếch choáng sóng đại dương
Phút hoàng hôn tìm bến nhà –
Neo lại
Có một nơi con tàu dừng nghỉ
Nhìn về bờ…
Nơi đó… Phao – số – không.

Tâm hồn tôi chuếch choáng lúc chiều buông
Khát bến bờ neo nghỉ
Tôi dừng lại Phao số không –
Nơi đất bằng dậy sóng…
Đâu dáng người hoa tiêu một lần im phắc ngóng trông?

Ban – công không người
Nắng rụng.

Thảo luận cho bài: "Phao Số Không"