Phía Sau Cuộc Chiến

Tác giả:

Phía Sau Cuộc Chiến

Phía Sau Cuộc Chiến là cuốn tiểu thuyết tư liệu đầu tiên đề cập đến những tư liệu chủ yếu nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm phản ánh một phần tính chất gay go, ác liệt của cuộc chiến trên cả hai trận tuyến giữa ta và địch trong giai đoạn từ 1965 đến 1975.
7357_p13389
Đọc Phía Sau Cuộc Chiế, bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các sự kiện từ khi Mỹ can thiệp và đưa quân vào giúp Ngụy quyền Sài Gòn cho đến khi chúng thất bại thảm hại, buộc phải ký hiệp định Pari với ta và rút quân về nước…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hàn Thế Dũng
  • Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân
  • Nhà phát hành: Phương Nam
  • Khối lượng: 290.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 03/2005
  • Số trang: 336

Thảo luận cho bài: "Phía Sau Cuộc Chiến"