Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng)

Tác giả:

Hà đông một dải nước trong veo
Lãng đãng thuyền tình chở nặng chèo
Gợn sóng nhấp nhô tăm cá lội
In dòng chấp chới mảnh trăng gieo
Muốn trôi thơ lá mà than thở
Phải mượn tin băng để dập dìu
Cây cỏ thêm buồn lòng nước cũ
Ái ân lạnh lẽo biết bao nhiêu
(Bản khắc 1914)

Theo bản khắc 1914, tựa đề nguyên chữ Hán “Phiếm chu ngoạn nguyệt” (Giong thuyền chơi trăng), phần thơ là tiếng Nôm.

Khảo dị: bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Phiếm chu
Câu 3: Dợn sóng nhấp nhô tăm cá lội
Câu 4: In dòng lấp lánh mảnh trăng gieo
Câu 7: Cây cỏ thêm buồn lòng nhạo thủy

Hà đông

Chỉ dòng sông phía đông Hà Nội, tức Nhĩ Hà. Văn bản “Đại Nam đối thi” có bài này và lời dẫn chữ Hán: “Hà đông tức Nhĩ Hà giang dã. Tích Xuân Hương suất tiểu hoa nô ngũ lục nhân, thuyền nhất kiện, phóng du ư Nhĩ Hà giang…” (Hà đông tức sông Nhĩ Hà. Trước đây, Xuân Hương cùng đám hầu gái, với một con thuyền, giong chơi trên Nhĩ Hà…)

Bài khác có cùng chú thích:

  • Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (I) (Lê Thánh Tông)
  • Chẩm thượng ngẫu thành (Lục Du)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng)"