Phiên cuối

Tác giả:

Gà lợn vào tranh đi chợ Tết
Chẳng lạc nhau mà phiên cuối năm
Có bao nhiêu tuổi chừng rơi hết
Tíu tít người cho mình dung dăng

Trách em tất tưởi em toan tính
Lẻ đỗ nắm giang buộc lá dong
Bỗng thương gió bấc mồ hôi rịn
Còn nhớ chiều nhau phớt má hồng

Chậm thôi cho mải thêm đường đất
Con cón cùng em lúc dặm dài
Than lửa sang giêng về ngõ khác
Đòn gánh cong oằn ai đỡ vai
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Phiên cuối"