Phiên Khúc

Tác giả:

Soi mắt nhau cười . Vành môi hương cúc

Gót nào hiền thục . Vòng tay nào mời
Nghe gió ngàn khơi . Hát lừng phiên khúc
Ngõ quỳnh lối trúc . Hương nguyền bay lơi

Soi mắt nhau tìm . Màu thương yêu cũ
Tay nào mê ngủ . Hồn nơi biển chìm
Trong đáy buồng tim . Thì thầm ngôn ngữ
Có lời tình tự . Bên đồi mơ sim

Hôm qua là mộng . Tháng ngày như mơ
Trên vàng hoa động . Thương yêu tình cờ
Hôm xưa trời lộng . Gió cười như thơ
Con thuyền reo sóng . Mây hồng giăng tơ

Soi mắt nhau buồn . Lòng đau quay quắt
Mưa về trầm mặc . Sầu khơi ngọn nguồn
Hiu hắt hồi chuông . Một ngày chớm khuất
Đàn ai khoan nhặt . Lệ hồng ai tuôn …

Thảo luận cho bài: "Phiên Khúc"