Phiên trực

Tác giả:

Phiên trực dêm nay không ngủ được
Một mình thao thức mấy canh giờ
Thầm thương nghĩ tới dêm hôm trước
Có người con gái cũng bơ vơ.

Một mình lặng lẽ bên bàn trực
Em có băn khoăn tự hỏi lòng
Người ấy ngủ rồi hay vẫn thức
Giờ này có nhớ đến em không?

Sài gòn, 1996

Thảo luận cho bài: "Phiên trực"