Phố Cũ

Tác giả:

bao năm phố cũ ta về
vẫn tường vôi sạm,mái mờ rêu xanh,
vẫn con đường nhỏ chạy quanh,
vẫn em quang gánh tròng trành bước chân.

phố không xa,phố thật gần
phố quen như thể tình thân vợ chồng.
phố từ một thủa long đong
vẫn son sắt một tấm lòng nước non,
ta từ ngựa mỏi chân bon
vẫn yêu như thể chưa lần nào yêu,
khung trời nhỏ mảnh trăng treo,
hết đêm huyễn mộng,lại chiều khói mây…

phố xưa là phố cổ nầy
với đền miếu đó tháng ngày tịch liêu.
quỉ, thần, ma, phật phiêu diêu,
lòng nhân gian có sớm chiều biển dâu!

phố ơi mấy nẽo cơ cầu,
hồn sơ cổ có nhạt màu tháng năm…

người dù nay đã xa xăm,
ta dù mãi đứng mù tăm gọi đò,
phố vẫn mong vẫn đợi chờ
vẫn nơi tái hợp hẹn hò Đông Tây,

cổ kim chung một cõi nầy,
quan san cũng một phố đây mà về,
thăng trầm mấy nổi nhiêu khê,
nghìn xưa vẫn mãi vọng về nghìn sau…

Thảo luận cho bài: "Phố Cũ"