Phố cũ

Tác giả:

Phố cũ e đường xưa gặp lại
Ngã thu đèn nháy một hưu tình
Kỷ niệm úa vòng quanh quẩn lối
Mùi cà phê đợi mắt đêm hương

Thảo luận cho bài: "Phố cũ"