Phố nê-ông

Tác giả:

Lấp ló
đèn xanh tuổi nụ
Giò thủy ngân trổ ngần
Boong phố nổi chòm nê-ông lạ
Hồ chành
mi thổi viễn dương xanh
Chiều thả bóng những con tàu giấy
Em vườn hoa đảo tím chân chim

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Phố nê-ông"