Phơi phới

Tác giả:

Đi nhanh vã cả mồ hôi
Trời trưa nắng gắt ta ngồi xuống đây
Bờ ao dưới gốc trâm này
Bạn ơi cơm gói hãy bày ra ăn
Mệt rồi bạn có nghie chân
Rơm kia là chiếu là chăn của mình!
Mênh mông mây trắng đồng xanh
Trong mơ… nghe dậy bao tình quê hương!
Cầu Kè (Trà Vinh), hè 1947

Thảo luận cho bài: "Phơi phới"