Phôn cho anh nhé…

Tác giả:

Hôm nào buồn quá phôn vào cho anh

Sao em im lặng mùa đang biếc cành

Phút chờ em nói rét đầy âm thanh

Hôm nào vui quá phôn vào kể nghe

Em đang tình mới đừng lo lỗi thề

Ngoài trời ríu biếc những lời lộc khoe

Hôm nào em ạ chẳng vui chẳng buồn

Tình đang nắng chảy hay lòng mưa tuôn

Phôn cho anh nhé cả lời… không thương

Hôm nào em ạ chợt nhớ chợt quên

Hoa như môi đỏ lá hình mắt đen

Phôn cho anh nhé như người… không quen

Hôm nào ngại phải dối lòng viết thư

Gió qua vồi vội lá rơi từ từ

Phô cho anh nhé đêm ngày… vô tư!

Thảo luận cho bài: "Phôn cho anh nhé…"