Phong dao (Bờ Hồ)

Tác giả:

1
Bờ Hồ những gió cùng giăng
Những giăng cùng gió, lăng nhăng sự đời
Ai lên, ta hỏi ông Giời:
Bầy chi giăng gió? cho người gió giăng?!

2
Đêm qua mất cắp như chơi!
Có chỗ mất vợ, có nơi mất chồng
Ông Tơ nghĩ chẳng thẹn thùng!
Còn đương chắp mối tơ hồng xe ai?

3
Hỡi cô yếm trắng kia là!
Chồng cô cô bỏ ở nhà, đi chơi
Thế gian chẳng có ai cười
Trên giăng có chú Cuội ngồi nhe răng!
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932

Thảo luận cho bài: "Phong dao (Bờ Hồ)"