Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ 豐盈路上遇雨 • Trên đường Phong Doanh gặp mưa

Tác giả:

Phong Doanh xuân vũ lộ,
Nê nính bất kham hành.
Vụ tận thiên thôn bạch,
Vân liên viễn tụ thanh.
Hiểu mai thiên lý dịch,
Vãn thụ cố viên tình.
Khởi bất dục cao ngoạ,
Hoài an thực bại danh.

 

Dịch nghĩa

Đường Phong Doanh trong mùa mưa xuân
Lầy lội bước đi chẳng được
Sương mù tan hết trông thấy rõ các xóm làng
Mây liền với dãy núi xa một màu xanh ngắt
Mai sớm nở trên đường ngàn dặm
Cây chiều gợi tình nhớ quê nhà
Há không muốn nằm khểnh nghỉ ngơi
Song lại nghĩ tạm bợ cầu yên, thực cũng mang tiếng

Thảo luận cho bài: "Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ 豐盈路上遇雨 • Trên đường Phong Doanh gặp mưa"