Phong tranh 風箏 • Cái diều

Tác giả:

Băng cơ trúc cốt oánh vô trần,
Đắc lực phiêu nhiên quýnh bất quần.
Phảng phất đại bằng xu bích hán,
Y hy quản nhạc hưởng vân hoàng.
Thanh khinh hữu lộ thiên vô ngại,
Thạch giốc đa tình khúc vị phân.
Xí thử hưu ngôn tha trí xảo,
Hồng phong thủ hội lạc phương ân.

Bản dịch của Lê Phụng

Da băng xương trúc trắng trong
Lâng lâng gặp gió tầng không cao vời
Đại bằng nào khác lưng trời
Dặt dìu tiếng sáo chơi vơi mây vàng
Bổng bay trời rộng thênh thang
Đa tình ốc đá nhịp nhàng quện nhau
Chê bai trí xảo lẽ nào
Cánh hồng giỡn gió dạt dào niềm vui

Thảo luận cho bài: "Phong tranh 風箏 • Cái diều"