Phòng xa

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Phòng xa


Một tên kẻ cắp quen mặt lảng vảng bên cạnh một bà đi chợ. Bà này vội kêu ầm ĩ:

– Ối trời ơi! Kẻ cắp! Kẻ cắp!

Tên kẻ cắp giật mình đánh thót, chạy biến mấy. Mọi người đổ xô đến:

– Nó lấy gì của bà rồi?

Bà kia thản nhiên đáp:

– Nào nó đã lấy gì được của tôi đâu! Nhưng tôi kêu trước đi là vừa!

Thảo luận cho bài: "Phòng xa"