Phũ Phàng

Tác giả:

Ai đã cho ta giấc mộng vàng
Để rồi tỉnh thức lệ dầm chan
Nửa đêm lặng lẻ ôm buồn chán
Vì đâu gặp mãi chuyện phũ phàng?!

(Paris 8ème, đêm 31-07-1998)

Thảo luận cho bài: "Phũ Phàng"