Phù Sa Tình Đầy

Tác giả:

như là đã bị bùa mê
ra, dào, sớm, tối ủ ê mơ màng
mần sao cho bớt nhớ nàng
tương tư tiếng nói dịu dàng của ai!

ba kỳ: Bắc, dới Trung, Nam
giọng Hậu Giang ngọt miền Nam thiệt thà
anh mơ dòng tóc mượt mà
em chia gối mộng đêm ngà ngát hương
sao em yếu día lạ thường
anh hiền như sãi quét dườn chùa thôi
mần sao em sợ bồi hồi,
hay tim em cũng nẩy chồi dấn dương!

trời thì lúc nắng, lúc sương
anh cũng có lúc ươ ươn, gàn gàn
dở hơi anh bổng làm tàng
bây giờ mượn khúc Hoài Lang làm lành
đàn cò, dọng cổ, đàn tranh
ngân nga anh hát tình anh thiệt lòng

miên man thương, nhớ, ngóng trông
tần ngần anh nói… nói.. dòng.. nói quanh
nè em, đừng bước đi nhanh
có dìa… bới đợi… cho anh dìa cùng
đường đời hai đứa đi chung
tình mình hai đứa thuỷ chung trọn đời!

Niệm Nhiên

Thảo luận cho bài: "Phù Sa Tình Đầy"