Phu xe than trời mưa bài 2

Tác giả:

Lụt mưa chi mãi hỡi cha trời,
Cướp nón chưa rồi dựt cả tơi.
Chở xác ghê cho thần thánh thịt,
Khuống chân thương nỗi ngựa trâu người.
Đường nguyên chung chạ không cao thấp,
Lẽ phải xô bồ có một hai.
Khó nhọc mặc lòng săn bước tới,
Sẵn còn đôi cánh với đôi vai.
(1934)

Thảo luận cho bài: "Phu xe than trời mưa bài 2"