Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Tác giả:

Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Doanh đài tác khách dĩ kiêm tuần
Tinh bái nam quy hỷ khí tân
Dương liễu ty thuỳ Yên tái vãn
Chá cô thanh tống Việt giang xuân
Thừa khuông thái lệ sung hành thác
Chu đạo ly câu đãng nhuyễn trần
Tế sự lưỡng hoàn gia quốc khánh
Bình an nhị tự uý quân thân

Dịch nghĩa

Làm khách ở Doanh đài đã được một tuần
Lá cờ về phương Nam, khí thế vui mừng mới mẻ
Tơ dương liễu rủ buổi chiều trên ải Yên
Tiếng đa đa tiễn mùa xuân trên sông Việt
Những phẩm vật có màu sắc được trao tặng đầy cả hành trang
Con ngựa đen trên đường lớn xông pha trong bụi nhuyễn
Nên công việc, phúc nước nhà trọn vẹn cả hai
Bình an hai chữ yên ủi tấm lòng quân thân
Thông Châu: Địa danh thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu"