Phượng

Tác giả:

Phượng ở công viên nở toàn hoa tím
Phượng xưa đỏ cành đã bỏ đi đâu
Phượng của tình tôi nhánh sầu tay hái
Phượng nay đường dài mình chẳng gặp nhau

Tôi ở công viên trưa đầy hoa nắng
Phơ phất mười năm nguội lạnh nát lòng
Vết sẹo tay tôi ngày nào em cắn
Da đã liền sao buốt giữa mênh mông

Áo của ngày xanh đâu xa xôi lắm
Như vở học trò như bảng phấn quen
Như lòng phượng xưa đỏ bên hiên nắng
Đã lạ chiều nay mưa xuống bên thềm

Phượng ở Mỹ châu phượng sầu hoa tím
Trống vắng lòng xe trống vắng hiên che
Tháng sáu tôi thề khi đêm ra biển
Dầu sẽ như ve hết kiếp không về

Thảo luận cho bài: "Phượng"