Phượng: Tên em chói chang

Tác giả:

Em là hoa phượng
Sao em chỉ nở
Một lần năm xưa ?
Cánh hồng tuổi thơ
Nhuộm anh nỗi nhớ
Sắc hè chói chang…

Hoa phượng vẫn nở
Mỗi bận hè sang
Mùa sau mùa trước
Sắc hè chói chang…

Nhưng người đâu thấy ?
Sắc hoa đang cháy
Trên bầu trời xanh !

Thảo luận cho bài: "Phượng: Tên em chói chang"